Phướn, phông nền Phật đản sanh

Danh mục: Từ khóa: ,